Måned: april 2021

Fiskeregler

Fiskereglene er redigert for sesongen 2021. Saltdal Elveeierlag har hatt en gjennomgang av de lokale fiskereglene. Fiskereglene fremstår nå mer oversiktlig og vi har fjernet punkter hvor vi ikke kan måle effekt av bestemmelser. Vi minner om at det er fiskerens … Les mer

Ny forskrift om laksefiske

Prosessen rundt ny forskrift er avsluttet og Mijødirektoratet har presentert den nye forskriften på sine nettsider. Link til Miljødirektoratet

Informasjon om fiskesesongen 2021

Informasjon vedrørende sesongen 2021. Fiskekort, fiskeregler mv. Fiskesesongen 2021 Saltdal Elveeierlag har fulgt prosessen rundt ny fiskeforskrift nøye, og levert innspill vi mener er riktig for elva vår. Fokuset vårt har vært fisketidsbestemmelsene og kvoter. Vi har et moderne system … Les mer

Villaks, sjøørret eller oppdrettsfisk?

Her har vi samlet en lett oversiktlig veiledning som kan hjelpe deg å skille villaks, sjøørret og oppdrettslaks fra hverandre. Husk imidlertid at det finnes mange nyanser og ikke alltid en fasit sånn på elvebredden. Snella uler, pulsen slår. Du … Les mer