Informasjon om fiskesesongen 2021

Informasjon vedrørende sesongen 2021. Fiskekort, fiskeregler mv.

Fiskesesongen 2021

Saltdal Elveeierlag har fulgt prosessen rundt ny fiskeforskrift nøye, og levert innspill vi mener er riktig for elva vår. Fokuset vårt har vært fisketidsbestemmelsene og kvoter. Vi har et moderne system hvor vi kan håndtere og tilpasse administrasjonen av fiskekortsalg og kvoter på en svært effektiv måte. Det har vært en målsetning for oss å få ordinær fisketid, i stedet for utsatt åpning for fiske som vi har nå. Vi ser at utviklingen på sjøørretbestanden dessverre går feil vei, og har tatt hensyn til dette i våre innspill. Det er vår oppfatning av vi kan påvirke dette gjennom kortsalg og kvoter, og at fisketiden ikke bør benyttes som et forvaltningstiltak gjennom ytterligere innskrenkninger. Dessverre ble vi ikke hørt på alle punktene, og vi må leve med begrensninger enda en stund, selv om vi ikke er enige i de virkemidler Miljødirektoratet har valgt.

Den nye fiskeforskriften får følgende konsekvenser hos oss:

– Vi kan åpne for fiske i elva 15.07.21.

– Alt fiske i elva stanses 31.08.21.

– Sesongkvote laks per fisker: 3 laks. Det er ikke tillatt å avlive laks større enn 65 cm.

– Sesongkvote sjøørret per fisker: 8 sjøørret under 80 cm.

– Sesongkvote sjørøye per fisker: 5 sjørøye.

Saltdal Elveeierlag vil i all hovedsak videreføre våre egne lokale fiskeregler slik de var for sesongen 2020. Mindre endringer vil komme, men dette dreier seg imidlertid om forenklinger for å gjøre fisket mer smidig for den enkelte fisker, samt for å forenkle administrasjon og kontroll. Vi gjør oppmerksom på at også kvotene kan bli endret dersom situasjonen i elva skulle tilsi dette. Ved en ekstrem situasjon mht innsig av fisk eller vannstand kan også fisket bli stoppet på kort varsel.

Her kan du lese de nye nasjonale reglene:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mars-2021/her-er-de-nye-reglenefor-laksefiske/

Priser:

De til en hver tid gjeldende prisene finner man gjennom å logge inn i vårt online kortsalgsystem https://saltdal.lakseelv.no/

Det er mulig å forhåndsbestille fiskekort til Saltdalselva for sesongen 2021.  Ta kontakt med Nordnes Kro & Camping, telefon 950 69 426 eller post@nordnescamp.no.

Både sesongkort og døgnkort/ukekort kan forhåndsreserveres.  Antall kort er begrenset, og dersom det er flere som forhåndsbestiller enn antall ledige kort, foretas det trekning av følgende kort:
 
·         Sesongkort.
·         Døgnkort/ukekort som gjelder de 3 første døgnene fra åpningen.
 
Når det gjelder døgnkort og ukekort for resten av sesongen er det «først til mølla» som gjelder.
 
Frist for forhåndsreservasjon er 25 april 2021. Straks trekning er utført vil alle som har fått kort bli kontaktet. Registrering og utstedelse av kort skjer etter denne dato. Tildelte fiskekort må da betales straks.


Kortsalget på nett for sesongen 2021 starter 1. mai.

Årets lokale fiskeregler vil bli publisert i god tid før fiskestart.

Vi ønsker nye og gamle fiskere hjertelig velkommen! Skulle du ha spørsmål kan Nordnes Kro & Camping kontaktes, evt kan Saltdal Elveeierlag kontaktes på post@saltdalselva.no evt tlf 990 91551.