Fiskeregler

Fiskereglene er redigert for sesongen 2021.

Saltdal Elveeierlag har hatt en gjennomgang av de lokale fiskereglene. Fiskereglene fremstår nå mer oversiktlig og vi har fjernet punkter hvor vi ikke kan måle effekt av bestemmelser. Vi minner om at det er fiskerens ansvar å ha kjennskap til, og følge reglene. Oversettelse til andre språk vil komme i god tid før fiskestart.

Fiskeregler Saltdalselva 2021.pdf