Står på for elva!

Arbeidsgruppen. Fra venstre Jørgen Brattland, Knut Olsen, Tor Karlsen, Ole Henning Wiik. Asle Pettersen var ikke tilstede når bildet ble tatt.

Saltdal Elveeierlag har fra sesongen 2021 opprettet en arbeidsgruppe som skal ta oppgaver relatert til tilrettelegging og annet forefallende arbeid. Vi ser at behovet for rydding av stier og fiskeplasser er stort, og at det trengs vedlikehold både her og der. Vi har en del gapahuker, toalett, og bord og benker langs elva som også trenger tilsyn. Arbeidsgruppen blir også viktig for oss når vi skal etablere flere plasser med gapahuker, benker og bålplass. Det er veldig hyggelig å ha noen engasjerte og genuint interesserte som ønsker å være med som en viktig brikke i den jobben som gjøres for at alle som kommer til oss skal ha det bra og trives. Dersom du ser behovet for rydding og tilrettelegging et sted, tar vi gjerne i mot tips! Ta kontakt, så skal vi se på saken.

Henvendelser gjøres til post@saltdalselva.no eller Roger på telefon 990 91551.