Desinfisering

Det er to stasjoner for desinfisering av fiskeutstyr og øvrig utstyr som kano, kajakk, båt mm. Utstyr som nylig har vært brukt i annet vassdrag skal desinfiseres som beskyttelse mot Gyrodactylus salaris.

På stasjonene finnes skjellprøvekonvolutter og div informasjonsbrosjyrer. Man kan også levere skjellprøver i postkassen på desinfiseringsstasjonene.

Info vedrørende stasjonene tlf +47 990 91551. Klikk på stasjonsnavnene for å få opp kart over plassering.

Kaleido Bruktbutikk & Kafé

Saltfjellveien 2252
8255 Røkland
Norge

Nerauran Rasteplass

Innkjøring til Rognan – sør
8251 Rognan
Norge