Desinfisering

Det er fire stasjoner for desinfisering av fiskeutstyr og øvrig utstyr som kano, kajakk, båt mm. Utstyr som nylig har vært brukt i annet vassdrag skal desinfiseres som beskyttelse mot Gyrodactylus salaris.

På stasjonene finnes skjellprøvekonvolutter og div informasjonsbrosjyrer. Man kan også levere skjellprøver i postkassen på desinfiseringsstasjonene.

Info vedrørende stasjonene tlf +47 481 55522 / +47 990 91551. Klikk på stasjonsnavnene for å få opp kart over plassering.

Nordnes Camp & Bygdesenter AS

Nordnes
8255 Røkland
Norge
Telefon +47 75693855


Saltdal Turistsenter

Storjord
8255 Røkland
Norge
Telefon +47 75682450


Røkland Forretningssenter

Røkland
8255 Røkland
Norge

Nerauran Rasteplass

Innkjøring til Rognan – sør
8251 Rognan
Norge