Saltdalselva

Saltdalselva renner ned Saltdalen fra Saltfjellet og mot sitt utløp på Rognan. Lønselva får næring av Junkerdalselva som kommer ned den vakre Junkerdalen ved Storjord, og herfra og ned heter den Saltdalselva. Du skal ikke gå langt vekk fra veien før du er i skikkelig villmark. Saltdalselva er egnet for alle typer redskap, men er kjent for å være en fin fluefiskeelv. Elva har et ordnet system for fiske med inndeling i soner/vald. Antall fiskekort er begrenset, men det er forholdsvis lett å få tak i kort. Prisnivået varierer fra vald til vald, men er ikke spesielt høyt. Det selges både års-, ukes- og døgnkort. Det tilbys også egne ungdomskort med rabatterte priser. Øvre del av elva, samt tilførselselvene Junkerdalselva og Lønselva er meget lange soner hvor du kan finne uforstyrret villmark. I Junkerdalselva går laksen helt opp til Gamforsen ved turistsenteret. I Lønselva heter også stoppeplassen Gamforsen og ligger 4,3 km ovenfor elvemøtet.

Vill og vakker!