Storalmenningen – Nordnes – Tømmerdal

Lang sone på begge sider av elva. På vestsida går den fra over Lillealmennigen opp til campingen ved Nordnes. På østsida er det fra der E6 krysser elva ved Lillealmenningen og opp til nedkant av Knagholmen.

Adkomst

På vestsida av elva er enkelte deler av strekket vanskelig tilgjengelig.

Trykk på kartet for å gå til et større kart
Bildet er tatt mot nord og vi har Tømmerdal på venstre side, Nordnes til høyre i bildet.
Foto: NVE Region Nord.
Nordnes – Tømmerdal, Nordnes camping på venstre side. Bildet er tatt oppover dalen (sørover).
Foto: NVE Region Nord.