Lillealmenningen

Sonen går fra Røklandsmoen og opp til vis a vis Storalmenningen. Sonen er på vestsiden av elva.

Klikk på kartet for å gå til et større kart
Nedre del av Lillealmenningen på venstre side og nedre del av Storalmenningen på høyre. Bildet er tatt mot nord (nedover elva).
Foto: NVE Region Nord