Lønselva

Sonen går oppe fra Gamforsen og ned til samløpet med Junkerdalselva. Det er fiske fra begge sider, men vestsiden er vanskelig tilgjengelig. Elva er forholdsvis stri, med enkelte kulper innimellom.

Adkomst

Vestsiden er kun tilgjengelig ved å gå over brua ovenfor Kjemågneset, eller nede ved elvemøtet.

Klikk på kartet for å gå til større kart