Oppsyn

Saltdal Elveeierlag har et eget velfungerende fiskeoppsyn. Oppsynet fører kontroll med at fisket utøves i henhold til fiskereglene, lover og forskrifter. En annen viktig oppgave for oppsynet er å veilede fiskere og drive informasjonsarbeid.

Kontaktinfo
Roger Ingvaldsen, leder Saltdal Elveeierlag tlf +47 990 91551