• img1
  • img2
  • img3

 

 

 

TREKNING AV SESONGKORT PÅ ENKELTE SONERTrekning av sesongkort på soner med flere søkere enn det er ledige kort, ble foretatt på Nordnes 16.03.2015.
Trekningen ble foretatt avstyret i SEL og Tommy Edvardsen.

Her er de heldige vinnerne og reserver. (Det finnes fortsatt ledige sesongkort på andre soner. Kontakt Nordnes Camp og Fritidssenter Tlf. 756 93 855 for info og bestilling.)

Os/Børå

Påmeldt:

Trukket ut (rekkefølge)

Per Brekke

1Per Johannessen

2Rolf-Sverre Høyen

3Bjørnar Kosmo

4Lars Johannessen

5Rune Lekang

7John Arne Sollihaug

8Åge Fridahl

9Ingemar Johansson

10Ellen Anderssen

12Jørgen Pedersen

13

1. reserve

Svein Klingen

14

2. reserve

Kenny Nygård

15

3. reserveEvensgård

Freddy Valsjø

1June H. Storvoll

2Kenneth Pedersen

3Karl Kr. Kristiansen

4Rune Hegglund

5Jon Reidar Eliassen

6

1. reserve

Jim Ronny Karlsen

7

2. reserveSundby

Helle Stien

1Børge Engholm

2

1. reserve

Andrzej Bachleda

3

2. reserve

Steinar Bøkenes

4

3. reserve

DRIVTELLING AV GYTEFISK 2014


I RAPPORTEN SOM GIR SAMMENDRAG AV RESULTATENE FRA 22 ELVER I NORDLAND, FINNER VI DETTE OM SALTDALSELVA:

4.14 Saltdalselva m/sideelver

Elvene ble svømt 1-4/10 av totalt fire tellere. Utførlig beskrivelse av gjennomføring og resultater foreligger i egen rapport (www.ferskvannsbiologen.net/rapporter). Relativt lita elv med sikt på 12-15 m i hovedelva ga god dekning. Sikten var noe lavere i Evenesdal-/Vassbotnelva og Junkerdalselva (8- 10 m) men tilsa også her gode telleforhold. Tellinga ble utført i forkant eller tidlig i gytinga for laks.. Det ble registrert totalt 519 laks, fordelt på 143 smålaks, 235 mellomlaks og 141 storlaks. Det ble observert 8 sikre oppdrettsfisk i elva (1,5%). Basert på gjennomsnittsvektene av innrapportert fangst var gytebiomassen av observert laks anslagsvis 1873 kg (331 hofisk), mens oppgitt GBM er 2385 kg hofisk eller 477 hofisk. Måloppnåelsen var dermed 79 %.

I tillegg til laks ble det observert 2311 sjøørret (1011<1 kg, 491 mellom 1-3kg, 576 3-7 kg og 233>7 kg). I Vassbotn ble det i tillegg registrert 52 sjørøye.