• img1
  • img2
  • img3

 

 

 

FISKEKORT SISTE DØGN. 14.09KORT SOM UTLØPER 14.09 KL 12.00, FORLENGES AUTOMATISK TIL KL 24.00
DA ER DET SLUTT FOR ALLE FOR I ÅR!

Elva har ikke reagert særlig på regnet det siste døgnet og stiger kun saaaakte. :-(
Vi håper alle at mere vann kommer i elva når grunnen er mettet med regnvann.

Forhåpentligvis står det masse sjøørret i fjorden, og den bare
venter på vann for å gå på elva! 

Spennende - får vi den knallavsluttningen?
Kun de som er i elva får oppleve det!
GYROEN TILBAKE I RANAELVA!Meldingen om at den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus Salaris atter er påvist i Ranaelva ble mottatt med sjokk og skuffelse av alle lakseinteresserte, forvaltere, myndigheter, grunneiere og fiskere. Nå kan en frykte at mange års abeide med å fjerne gyroen er mislykket, med alt dette innebærer.

Fylkesmannen har stengt alt fiske i Ranalva med øyeblikkelig virkning.
Mattilsynet sier at det nå er viktig at en ikke fører parasitten videre til andre elver!

Vi i Saltdalselva frykter også gyroen, vi er jo nabo til Ranaelva!

Derfor innfører vi fra i dag obligatorisk desinfisering av alt utstyr (fiskeutstyr, vadere, håver, båter mm.) som kommer direkte fra alle andre elver!

Desinfiseringen er gratis og utføres på Nordnes Camp og Fritidssenter.


VIS ANSVAR, DESINFISER UTSTYR SOM HAR VÆRT BRUKT I ANDRE ELVER!

NÅ ER LAKSEN FREDET!Fra kl 00:01 1. september er laksen totalfredet for i år!  All laks skal gjennutsettes!
Nå er det kun sjøørret som gjelder fram til og med 14. september.

Fangsten av laks er omlag som i fjor, ca 2,2 tonn, mens sjøørret ligger langt under.

Vi håper på mer vann i elva og oppgang av sjøørret.

MANGLENDE RAPPORTERING: Mange har unnlatt å rapportere dagskortene. Vi ber om at all kort blir rapportert snarest, spesielt de som har fangst av laks!