• img1
  • img2
  • img3

 

 

 

Fortsatt lave fangster i sjølaksefisketRapporterte laksefangster fra sjølaksefiske i 2015 viser at fisket fortsatt ligger under snittet for de siste fem år på tross av en liten økning fra i fjor. Sør-Trøndelag opplever en spesiell stor økning.


Les mer

Kilenotfisker i Trondheimsfjorden. Foto: Kristian B. Rian, Miljødirektoratet

SESONGSLUTT- RAPPORTER FANGST- UNNGÅ PURRING!Vi er i gang med oppsummering av årets sesong!  Foreløpig, per 22.09. er det rapportert  736 stk (619) og 3.749 kilo (2.610) laks, og 542 stk (706), 755 kilo (1.289) sjøørret. Tallene i parantes er sluttresultat 2014. Vi kan konkludere med en god laksesesong, mens sjøørreten har svikta!

Vi mangler forsatt 382 fangstrapporter og minner om plikten til å rapportere!

Det gjør du enklest ved å klikke deg inn på: http://www.scanatura.no/FangstReg/?lang=1//

Kort som forsatt står urapportert neste uke, vil få purring på epost eller sms. Gebyret for urapporterte kort er kr 100,- i dag, men vil kunne bli økt til neste sesong.