• img1
  • img2
  • img3

 

 

 

Nei til mer oppdrett i Skjerstadfjorden


STØTT OPPROP: "Nei til mer oppdrett i Skjerstadfjorden"

http://www.opprop.net/nei_til_mer_oppdrett_i_skjerstadfjorden

INNLEGG FRA "maskinisten":
Nei til mer oppdrett i Skjerstadfjorden!


Norges, og kanskje også verdens største bestand av stor sjøørret står i fare for å bli utryddet.
Lakselus er som kjent et stort problem som uten unntak følger i kjølvannet etter lakseoppdrett.
Skjerstadfjorden er oppvekstområde for en meget storvokst og tallrik bestand av sjøørret, i norsk målestokk er denne bestanden pr. i dag uten sidestykke.
For Skjerstadfjordens vedkommende har det blitt sagt at oppvekst/beiteområdene til sjøørreten hovedsakelig er fra området rundt Mjønes og utover mot Godøystraumen, 
Dette er for så vidt greit, men det er på langt nær hele sannheten.
Sjøørreten finner man i absolutt hele fjordsystemet, det både nært land ved begge sider og så vel som midtfjords.
Med andre ord så vil et eventuelt oppdrettsanlegg, uansett hvor i fjordsystemet det plasseres påvirke sjøørretbestanden negativt mtp. økt tetthet av lakselus, medisinering og ikke minst avlusningsmiddel som igjen dreper ned reke og krepsdyr som igjen er en viktig del av kostholdet til ørreten.
At noen i det hele tatt våger å tenke tanken på å utsette Norges største bestand for denne risikoen er helt umulig å forstå!
For veldig mange sportsfiskere er det nettopp fisket etter stor sjøørret som er årets store høydepunkt i Skjerstadfjorden, fiskere kommer jevnt og trutt fra hele landet for å oppleve dette fisket........
http://www.opprop.net/nei_til_mer_oppdrett_i_skjerstadfjorden


Nesten halvparten av villaksen tas i sjøenTall fra SSB viser at det ble tatt 213 tonn laks med garn i sjøen. Dette utgjør godt over 40 % av avlivet villaks i Norge. Sjøfiske skjer i stor grad på blandede bestander, som inkluderer laks som hører hjemme i elver hvor den er truet og sårbar. Dette er ukjent for de fleste nordmenn.


PRESSEMELDING FRA NORSKE LAKSELVER: sj_laksefisket_2014_pressemelding_24-11-14__2_.docx