• img1
  • img2
  • img3

 

 

 

KORTSALG 2015Du kan nå forhåndsbestille fiskekort for sesongen 2015, dersom du vet hvor og når du du ønsker å fiske. Bestilling må skje før 15. mars og skjer hos: Noen soner vil ha begrenset antall sesongkort. Her vil det bli loddtrekking dersom det er flere som ønsker sesongkort enn det som selges.
Dette gjelder :
 Os/Børå, Nestby/Medby,Sundby, Drageid/Brenne, Nordnes/Tømmerdal/Storalm, Evensgård, Røkland/Pothus og Russånes.

 Kortsalg  på nett (Scanatura/inatur) starter 1. mai.    

English.
You can now pre-order the license for the season 2015, if you know where and when you want to fish. Booking before 15. mars happens at:

Nordnes Camp & Bygdesenter AS
Nordnes, 8255 Røkland
tel 756 93 855
http://www.nordnescamp.no/


Some zones will have limited numbers of fishing tickets . Here there will be drawing lots if there are more who want season tickets than it is sold.
This applies: Os / Bora, Nestby / Medby, Sundby, Drageid / Burn, Nordnes / Toemmerdal / Storalm, Even Farm, Røkland / Pothus and Russånes.

  Sales Online (Scanatura / Inatur) starts May 1s         

Nye råd om laksefisket
Miljødirektoratet har mottatt råd for beskatning av villaks og sjøørret fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Her er mye nyttig og interressant lesestoff om  hvordan Vitenskapelig råd ser på utfordringer i Norsk lakseforvaltning framover, og hvilke tiltak som anbefales!Les mer

Mens vi venter!!!


Gjenutsetting av laks (norsk tekst)

http://vimeo.com/102281516

from  PLUS 6 months ago NOT YET RATED


Denne videoen har blitt tekstet på norsk etter tillatelse fra Atlantic Salmon Federation (asf.ca).

Dette er en canadisk video som tar opp de viktigste momentene vedrørende gjenutsetting av laks som vi bør tenke på også under norske forhold. For en fullstendig oversikt over Norske Lakseelvers anbefalte retningslinjer for forsvarlig gjenutsetting av laks, se vår folder ”Gjenutsetting av fisk”: 
lakseelver.no/Nyheter/2009/mai/Gjenutsetting_web.pdf