• img1
  • img2
  • img3

 

 

 

LAKSEN MOT REKORDSESONG?Forsetter laksefangsten slik det har vært mot utgangen av uke 32 kan vi se fram til et historisk godt år!
Regnet etter antall fanget laks (utsatt og slaktet) ligger vi ca 65 stk over toppsesongene 2011 og 2014.
Da ble det fanget henholdsvis 899 og 900 laks ved sesongslutt. Per i dag ligger fangsten 65 laks over fjoråret!

Sjøørreten glimrer forsatt med sitt fravær. La oss håpe den forsatt er i sjøen og ikke i frysebokser i inn- og utlandet!


 AKKUMULERT FANGST AV LAKS PER UKE OG ÅR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOD START PÅ LAKSESESONGEN!Etter seks dagers fiske var resultatet 182 laks mot 176 i fjor. Det er tatt mye stor laks, hele 71 mot 46 i fjor og snittvekta er på hele 6,1 kg!

Det er mye holaks i fangstene så en meget stor andel er satt tilbake i elva. Vi har kun fått innrapportert fem holaks som har omkommet under fisket og det er det minste antallet vi har registert i alle år vi har hatt fredning av hofisk.  Dette viser god fiskekultur!

Høy vannstand og kald elv har nok medført forsinket oppgang, så mye av laksen er tatt nede i elva. 

Sjøørreten har ikke gått på elva. Det er kun fisket 2 stk, mot 26 i fjor på samme tid.

Forhåpentligvis står det forsatt mye laks og sjøørret i fjorden og venter på rette forhold for å gå på elva.

Forsatt SKITT FISKE! 

KUN KORT TID IGJEN TIL SESONGSTART!Spenningen stiger! Etter flere flomtopper i senere tid er det stor spørsmålet, har det gått opp mye laks?

Vil det varme været føre til ny flom og for mye vatn i elva på åpningsdøgnet?
Uansett, åpningsdøgnet er alltid spennende!

Vi minner om et par ting før det braker løs :
  • All hofisk av laks er fredet og skal settes tilbake i elva! Er du i tvil om kjønn skal fisken settes ut.
  • All smålaks, dvs under 65 cm, skal settes ut!
  • Skjellprøver. Det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk (både laks og sjøørret) Du får skjellkonvolutter på Nordnes.
    Har du ikke konvolutt kan du ta vare på skjellen i et bretta papir, inntil du får tak i konvolutt. Alle skjellprøver blir premier av NINA,
    så husk å påføre navn og adresse.


SKITT FISKE!

Styret i Saltdal elveeierlag