• img1
  • img2
  • img3

 

 

 

GOD START PÅ LAKSESESONGEN!Etter seks dagers fiske var resultatet 182 laks mot 176 i fjor. Det er tatt mye stor laks, hele 71 mot 46 i fjor og snittvekta er på hele 6,1 kg!

Det er mye holaks i fangstene så en meget stor andel er satt tilbake i elva. Vi har kun fått innrapportert fem holaks som har omkommet under fisket og det er det minste antallet vi har registert i alle år vi har hatt fredning av hofisk.  Dette viser god fiskekultur!

Høy vannstand og kald elv har nok medført forsinket oppgang, så mye av laksen er tatt nede i elva. 

Sjøørreten har ikke gått på elva. Det er kun fisket 2 stk, mot 26 i fjor på samme tid.

Forhåpentligvis står det forsatt mye laks og sjøørret i fjorden og venter på rette forhold for å gå på elva.

Forsatt SKITT FISKE! 

KUN KORT TID IGJEN TIL SESONGSTART!Spenningen stiger! Etter flere flomtopper i senere tid er det stor spørsmålet, har det gått opp mye laks?

Vil det varme været føre til ny flom og for mye vatn i elva på åpningsdøgnet?
Uansett, åpningsdøgnet er alltid spennende!

Vi minner om et par ting før det braker løs :
  • All hofisk av laks er fredet og skal settes tilbake i elva! Er du i tvil om kjønn skal fisken settes ut.
  • All smålaks, dvs under 65 cm, skal settes ut!
  • Skjellprøver. Det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk (både laks og sjøørret) Du får skjellkonvolutter på Nordnes.
    Har du ikke konvolutt kan du ta vare på skjellen i et bretta papir, inntil du får tak i konvolutt. Alle skjellprøver blir premier av NINA,
    så husk å påføre navn og adresse.


SKITT FISKE!

Styret i Saltdal elveeierlag

Laksen har stor overlevelsesevne


Gjenutsetting av laks innebærer nesten alltid en viss dødelighet, og kan medføre endringer i vandringsmønster. Men overlevelsen vil være svært høy dersom fisken håndteres riktig.

Les mer om hva forskningen har funnet ut om gjenutsetting av laks:
http://lakseelver.no/news-2015/laksen-har-stor-overlevelsesevne

Gjenutsetting av laks