• img1
  • img2
  • img3

 

 

 

SESONGSLUTT- RAPPORTER FANGST- UNNGÅ PURRING!Vi er i gang med oppsummering av årets sesong!  Foreløpig, per 22.09. er det rapportert  736 stk (619) og 3.749 kilo (2.610) laks, og 542 stk (706), 755 kilo (1.289) sjøørret. Tallene i parantes er sluttresultat 2014. Vi kan konkludere med en god laksesesong, mens sjøørreten har svikta!

Vi mangler forsatt 382 fangstrapporter og minner om plikten til å rapportere!

Det gjør du enklest ved å klikke deg inn på: http://www.scanatura.no/FangstReg/?lang=1//

Kort som forsatt står urapportert neste uke, vil få purring på epost eller sms. Gebyret for urapporterte kort er kr 100,- i dag, men vil kunne bli økt til neste sesong.LAKSEN MOT REKORDSESONG?Forsetter laksefangsten slik det har vært mot utgangen av uke 32 kan vi se fram til et historisk godt år!
Regnet etter antall fanget laks (utsatt og slaktet) ligger vi ca 65 stk over toppsesongene 2011 og 2014.
Da ble det fanget henholdsvis 899 og 900 laks ved sesongslutt. Per i dag ligger fangsten 65 laks over fjoråret!

Sjøørreten glimrer forsatt med sitt fravær. La oss håpe den forsatt er i sjøen og ikke i frysebokser i inn- og utlandet!


 AKKUMULERT FANGST AV LAKS PER UKE OG ÅR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------