Roger Ingvaldsen

Fiskesesongen 2022

Det ordinære fiskekortsalget på nett og over disk åpner 1 mai. Forhåndsreservasjon av kort kan gjøres gjennom å henvende seg til Nordnes Kro & Camping. Fiskeregler, fisketider og kvoter er uendret. Følg med på www.saltdalselva.no for nærmere info.

Står på for elva!

Saltdal Elveeierlag har fra sesongen 2021 opprettet en arbeidsgruppe som skal ta oppgaver relatert til tilrettelegging og annet forefallende arbeid. Vi ser at behovet for rydding av stier og fiskeplasser er stort, og at det trengs vedlikehold både her og … Les mer

Fiskeregler

Fiskereglene er redigert for sesongen 2021. Saltdal Elveeierlag har hatt en gjennomgang av de lokale fiskereglene. Fiskereglene fremstår nå mer oversiktlig og vi har fjernet punkter hvor vi ikke kan måle effekt av bestemmelser. Vi minner om at det er fiskerens … Les mer

Ny forskrift om laksefiske

Prosessen rundt ny forskrift er avsluttet og Mijødirektoratet har presentert den nye forskriften på sine nettsider. Link til Miljødirektoratet

Informasjon om fiskesesongen 2021

Informasjon vedrørende sesongen 2021. Fiskekort, fiskeregler mv. Fiskesesongen 2021 Saltdal Elveeierlag har fulgt prosessen rundt ny fiskeforskrift nøye, og levert innspill vi mener er riktig for elva vår. Fokuset vårt har vært fisketidsbestemmelsene og kvoter. Vi har et moderne system … Les mer

Villaks, sjøørret eller oppdrettsfisk?

Her har vi samlet en lett oversiktlig veiledning som kan hjelpe deg å skille villaks, sjøørret og oppdrettslaks fra hverandre. Husk imidlertid at det finnes mange nyanser og ikke alltid en fasit sånn på elvebredden. Snella uler, pulsen slår. Du … Les mer