Roger Ingvaldsen

Informasjon om fiskesesongen 2024

Foto av fluefisker i vadebukse

Fiskesesongen 2024 blir i stor grad lik sesongen 2023. Elva er jmf Nasjonal forskrift stengt for fiske ovenfor sone Russånes. I øvrige del av elva fra og med Russånes er fiske tillatt. Det er kun sjøørret det er kvote på, … Les mer

Årsmøte 2023

Saltdal Elveeierlag avholder årsmøte for medlemmer søndag 18.06.23 kl 19.00 i kantina på Vensmoen. Vel møtt! Mvh Styret

Ny samarbeidspartner

Kaleido på Røkland er vår nye samarbeidspartner. De ligger plassert like ved Røkland Forretningssenter. Her kan man kjøpe fiskekort, enkelt fiskeutstyr, innta kaffe, lunsj og middag i trivelige omgivelser i kafeen. Det er bord og stoler ute dersom man vil … Les mer

Slik blir fiskesesongen 2023

Ny fiskeforskrift er nå vedtatt av Miljødirektoratet. Elva vil bli stengt for alt fiske fra utløpet av Russelva (Russånes) og videre opp. Ordinært fiske nedenfor utløpet av Russelva. Laks kan ikke beholdes,  men skal settes tilbake i elva. Sjøørret kan … Les mer

Informasjon om fiskesesongen 2023

Gytebestanden av laks har dessverre vært for lav de siste årene. Telling høsten 2022 viste en ytterligere nedgang. Miljødirektoratet har nå ny fiskeforskrift ute på høring. Saltdal Elveeierlag har fulgt prosessen og har hatt møter med Statsforvalteren og Miljødirektoratet for … Les mer

Fiskesesongen 2022

Det ordinære fiskekortsalget på nett og over disk åpner 1 mai. Forhåndsreservasjon av kort kan gjøres gjennom å henvende seg til Nordnes Kro & Camping. Fiskeregler, fisketider og kvoter er uendret. Følg med på www.saltdalselva.no for nærmere info.

Står på for elva!

Saltdal Elveeierlag har fra sesongen 2021 opprettet en arbeidsgruppe som skal ta oppgaver relatert til tilrettelegging og annet forefallende arbeid. Vi ser at behovet for rydding av stier og fiskeplasser er stort, og at det trengs vedlikehold både her og … Les mer

Fiskeregler

Fiskereglene er redigert for sesongen 2021. Saltdal Elveeierlag har hatt en gjennomgang av de lokale fiskereglene. Fiskereglene fremstår nå mer oversiktlig og vi har fjernet punkter hvor vi ikke kan måle effekt av bestemmelser. Vi minner om at det er fiskerens … Les mer

Ny forskrift om laksefiske

Prosessen rundt ny forskrift er avsluttet og Mijødirektoratet har presentert den nye forskriften på sine nettsider. Link til Miljødirektoratet

Informasjon om fiskesesongen 2021

Informasjon vedrørende sesongen 2021. Fiskekort, fiskeregler mv. Fiskesesongen 2021 Saltdal Elveeierlag har fulgt prosessen rundt ny fiskeforskrift nøye, og levert innspill vi mener er riktig for elva vår. Fokuset vårt har vært fisketidsbestemmelsene og kvoter. Vi har et moderne system … Les mer