Årsmøte 2024

Årsmøtet i Saltdal Elveeierlag blir onsdag 19 juni klokken 18.00 i kantina på Vensmoen, Furuflata 49, Røkland. Møtedokumenter som saksliste, regnskap, saker til behandling, valgliste, vedtekter mv vil bli lagt ut for her i forkant av møtet. Innkalling blir sendt ut til alle grunneierlag og rettighetshavere pr. e-post samt annonsering i avis.