Måned: mars 2024

Informasjon om fiskesesongen 2024

Foto av fluefisker i vadebukse

Fiskesesongen 2024 blir i stor grad lik sesongen 2023. Elva er jmf Nasjonal forskrift stengt for fiske ovenfor sone Russånes. I øvrige del av elva fra og med Russånes er fiske tillatt. Det er kun sjøørret det er kvote på, … Les mer