Måned: mars 2022

Fiskesesongen 2022

Det ordinære fiskekortsalget på nett og over disk åpner 1 mai. Forhåndsreservasjon av kort kan gjøres gjennom å henvende seg til Nordnes Kro & Camping. Fiskeregler, fisketider og kvoter er uendret. Følg med på www.saltdalselva.no for nærmere info.