Måned: mars 2023

Informasjon om fiskesesongen 2023

Gytebestanden av laks har dessverre vært for lav de siste årene. Telling høsten 2022 viste en ytterligere nedgang. Miljødirektoratet har nå ny fiskeforskrift ute på høring. Saltdal Elveeierlag har fulgt prosessen og har hatt møter med Statsforvalteren og Miljødirektoratet for … Les mer