Informasjon om fiskesesongen 2024

Fiskesesongen 2024 blir i stor grad lik sesongen 2023. Elva er jmf Nasjonal forskrift stengt for fiske ovenfor sone Russånes. I øvrige del av elva fra og med Russånes er fiske tillatt. Det er kun sjøørret det er kvote på, laks skal settes tilbake i elva. Fiske åpnes 15 juli. Ordinært kortsalg starter 1 mai. Fiskere som tidligere har forhåndsreservert kort vil få tilbud om dette automatisk tilsend fra oss. Øvrige kan reservere fiskekort ved å sende en epost til post@saltdalselva.no. Dersom det reserveres flere kort enn hva som er tilgjengelig vil det bli trekning. De lokale fiskereglene videreføres med en mindre endring. Kvote for gjenutsatt fisk fjernes.