Slik blir fiskesesongen 2023

Ny fiskeforskrift er nå vedtatt av Miljødirektoratet. Elva vil bli stengt for alt fiske fra utløpet av Russelva (Russånes) og videre opp. Ordinært fiske nedenfor utløpet av Russelva. Laks kan ikke beholdes,  men skal settes tilbake i elva. Sjøørret kan beholdes. Kvoten på sjøørret vil bli kunngjort før sesongstart 15 juli. Rammen i forskriften er 8 stk pr fisker, men vi vil etter en vurdering av bestand og beskatning sette en lokal kvote. Pukkellaks som fanges skal avlives. Ordinært fiskekortsalg på internett åpnes 1. juni.